آیا بذرپاش می‌تواند بار کج مسیر حل مسکن را به مقصد برساند؟ توصیه دکتر سعید محمد چه بود؟

دکتر سعید محمد با انتشار یک توئیت به روند حل مشکل مسکن انتقاد کرد و از دولت خواست مسیر خود را در این رابطه تغییر بدهد.

آیا بذرپاش می‌تواند بار کج مسیر حل مسکن را به مقصد برساند؟ توصیه دکتر سعید محمد چه بود؟
حجم ویدیو: 20.15M | مدت زمان ویدیو: 00:04:20 | دانلود ویدیو
ارسال نظر