لحظه ناک اوت شدن شیر توسط بوفالو| فرار شیر از دست بوفالو

یک شیر ماده در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی که در کمین بوفالوها نشسته بود با حمله یک بوفالو مواجه شد. این بوفالو، شیر را با شاخ‌هایش بلند کرد و به زمین کوبید.

لحظه ناک اوت شدن شیر توسط بوفالو| فرار شیر از دست بوفالو

 

ارسال نظر