ویدیو/ رکب خوردن عقاب تیزبین هنگام شکار روباه!

عقاب‌ها یکی از قدرتمندترین و بزرگترین پرندگان جهان هستند که حتی می‌توانند حین پرواز هم شکار کنند. یک عقاب تیزبین و قدرتمند برای شکار روباهی که در کنار یک رودخانه بود به آن حمله کرد، اما به دلیل اینکه بال‌های عقاب با آب سازگاری ندارد و بعد از خیس شدن نمی‌تواند پرواز کند هم شکارش را از دست داد و هم خودش به دردسر افتاد.

ویدیو/ رکب خوردن عقاب تیزبین هنگام شکار روباه!

 

ارسال نظر