گل دوم آلومینیوم اراک به مس رفسنجان (هانسل زاپاتا)

آلومینیوم اراک در برابر مس رفسنجان توسط هانسل زاپاتا به گل دوم خود رسید تا 2بر0 جلو بیفتد.

گل دوم آلومینیوم اراک به مس رفسنجان (هانسل زاپاتا)
حجم ویدیو: 3.84M | مدت زمان ویدیو: 00:00:58 | دانلود ویدیو
ارسال نظر