به یاد حامد منفرد؛ تو مفهوم ناب پرستاری هستی!

حامد منفرد پرستاری عاشق خدمت به هم نوعان بود به طوری که هنگام سفر ابدیت با اهدای اعضای بدنش به بیماران نیازمندان فرصت دوباره زندگی را به آنها بخشید. امروز روز اهدا عضو است ، یادی می کنیم از این پرستار سفر کرده. روحش شاد و یادش گرامی.

به یاد حامد منفرد؛ تو مفهوم ناب پرستاری هستی!
حجم ویدیو: 9.47M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00 | دانلود ویدیو
ارسال نظر