گروه خونی نادر دهنده هستند یا گیرنده ؟

خون رودخانه‌ی زندگی است که درون بدن‌هایمان جریان دارد. و واسطه‌ای است که از طریق آن مواد مغذی و اکسیژن به هر یک از میلیونها میلیون سلولی که بدن را تشکیل می‌دهند، انتقال می‌یابند و مواد دفعی به بیرون هدایت می‌شوند


گروه خونی نادر دهنده هستند یا گیرنده ؟
حجم ویدیو: 5.92M | مدت زمان ویدیو: 00:02:28 | دانلود ویدیو
ارسال نظر