رسانه‌های معلوم الحال در صف اول متهمین/ جیره خوار و مجیزگوی مدیران نالایق!

یکی از دلایل عدم توسعه نیافتگی استان کرمانشاه نبود رسانه های کارآمد می‌باشد که به جای دفاع از حقوق مردم تبدیل به تریبونی برای حمایت از برخی مدیران نالایق شده اند که در این طنز تلخ به در دادگاه آنها را می بینیم.

رسانه‌های معلوم الحال در صف اول متهمین/ جیره خوار و مجیزگوی مدیران نالایق!

ارسال نظر