ویدیو/ ناک اوت شدن گراز با یک ضربه کرگدن

دو گراز که قصد شریک شدن غذا با یک کرگدن غول پیکر در آفریقای جنوبی را داشتند با خشمگین شدن کرگدن و حمله آن مواجه شدند. این کرگدن، یکی از گرازها را به طرز قدرتمندانه‌ای با شاخ‌های خود بلند کرد و به زمین کوبید که منجر به از پای در آمدن گراز شد.

ویدیو/ ناک اوت شدن گراز با یک ضربه کرگدن

 

ارسال نظر