محاکمه چند مسئول بی کفایت؛ راهی برای عبور از بحران کمبود و گرانی مرغ!

گرانی وکمبود مرغ صدای همه را در آورده است و باید چاره ای اساسی و هم چنین برخورد با مدیران ناکار آمد در این حوزه صورت بگیرد تا مردم تا این اندازه تحت فشار نباشند.

محاکمه چند مسئول بی کفایت؛ راهی برای عبور از بحران کمبود و گرانی مرغ!
حجم ویدیو: 7.12M | مدت زمان ویدیو: 00:01:28 | دانلود ویدیو
ارسال نظر