حمایت تمام قد رئیس کمیسیون کشاورزی از برنج کاران

دکتر جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست در نطق خود با دفاع از برنج کاران شمال گفت: در واردات برنج فساد داریم، رانت داریم ، سوء مدیریت داریم که متاسفانه تولید برنج روی دست کشاورزان شمالی مانده است 🔹دو هزارمیلیارد تومان می تواند مشکل وارادات برنج را برای همیشه مرتفع کند 🔹عدم هماهنگی بین تولید کنندگان مرغ و دستگاه های متولی باعث این مشکلات شده است

حمایت تمام قد رئیس کمیسیون کشاورزی از برنج کاران
حجم ویدیو: 22.36M | مدت زمان ویدیو: 00:07:48 | دانلود ویدیو
ارسال نظر