تهمت یا واقعیت؟ لزوم شفاف سازی بدون اغماض/ ورود مدعی العموم ضروریست!

ماجرای 75 خودرو به نمایندگان برای منتفی شدن استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت ، ادعایی است که احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی آن را اعلام نموده که در پاسخ به آن وزارت صمت قویا تکذیب کرده است. / در هر حال این موضوع از دو حال خارج نیست؛ یا یک تهمت بزرگ است و مصداق تشویش اذهان عمومی یا این که یک تخلف و در نهایت دروغ بزرگی است که وزیر آن را تکذیب کرده است/.با توجه به این شرایط و به منظور شفاف سازی، بهتر است مدعی العموم بدون اغماض ورود کرده تا مشخص شود چه کسی در این میان خطا کرده است.

تهمت یا واقعیت؟ لزوم شفاف سازی بدون اغماض/ ورود مدعی العموم ضروریست!
حجم ویدیو: 4.71M | مدت زمان ویدیو: 00:01:30 | دانلود ویدیو
ارسال نظر