تیکه سنگین مدیرکل انتصابات به فارغ التحصیلان دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر

انتصاب مدیران ناکارآمد با مدارک تحصیلی غیر مرتبط منجر به مشکلات مدیریتی و نارضایتی در بین جامعه و دلسردی قشر تحصیل کرده در دانشگاه های معتبر شده است.

تیکه سنگین مدیرکل انتصابات به فارغ التحصیلان دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر
حجم ویدیو: 4.63M | مدت زمان ویدیو: 00:01:35 | دانلود ویدیو
ارسال نظر